طراحی لوگوی جدید
مجتمع تولیدی ایزوگام شرق / مجتمع تولیدی ایزوگام شرق توسط : علیرضا سواری / سال 1382 7
طراحی لوگوی جدید #بازنگری لوگوی قدیمی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #ایزوگام شرقآب معدنی سقا کوهستان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوی جدید
گروه صنعتی مبل ترنج / گروه صنعتی مبل ترنج توسط : علیرضا سواری / سال 1386 363
طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #مبل ترنج #مبل #لوگو مبل ترنج #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگو
شرکت پارس پیمان ماشین / شرکت پارس پیمان ماشین توسط : علیرضا سواری / سال 1391 58
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #پارس پیمان ماشین #ماشین #پارس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازسازی لوگوی قدیمی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / مجتمع صنعتی مشهد گیربکس توسط : علیرضا سواری / 1386 1
بازسازی لوگوی قدیمی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #مشهد گیربکس #مشهد #گیربکس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

بازسازی و طراحی لوگوی جدید
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما توسط : علیرضا سواری / 1393 1
بازسازی و طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #پروما #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

رنگ آمیزی و طراحی لوگو به زبانهای مختلف
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383 2
رنگ آمیزی و طراحی لوگو به زبانهای مختلف #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

از برگ برای ساخت لوگوی لاتین و روسی نیز الگوبرداری شده و گمان می رود بخت با طراح بسیار یار بوده است. خوشبختانه لوگو به شکلی متولد شد که براحتی با هر رنگی هماهنگ می شود و با گذشت زمان ماهیت خود را از دست نمی دهد.

طراحی اولیه لوگو
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383 4
طراحی اولیه لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

اساس اتود دستی و ساخت حرف کاف فارسی با الگو برداری از برگ بوده و سعی شده است لوگو ارتباط شرکت با مواد غذایی، لبنی، خشکبار و ... را بخوبی تبیین نماید.

بازسازی لوگو
شرکت ریزان فلز توس / شرکت ریزان فلز توس توسط : علیرضا سواری / 1391 1
بازسازی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فلز توس #فلز #توس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازنگری و ساده سازی لوگو
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1393 3
بازنگری و ساده سازی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #ساده سازی #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

با گذشت یک دهه لوگو را مورد بازنگری قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کلمه آفرین و نوار باریک دور لوگو را حذف کنیم . شاید نفسی تازه کند!

طراحی لوگو
صنایع چرخدنده سازان توس / صنایع چرخدنده سازان توس توسط : علیرضا سواری / سال 1387 3
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع چرخدنده سازان توس#چرخ دنده #صنایع#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

بازنگری لوگوی قدیمی
شرکت مهندسی کارافن / شرکت مهندسی کارافن توسط : علیرضا سواری / 1393 2
بازنگری لوگوی قدیمی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت مهندسی کارافن #مهندسی #کارافن #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوی جدید
صنایع چوبی فردا / صنایع چوبی فردا توسط : علیرضا سواری / 1391 2
طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع چوب فردا #صنایع چوب #چوب #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگوی جدید
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : علیرضا سواری / سال 1391 3
طراحی لوگوی جدید طراحی لوگوی جدید#طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی شمیسا #صنایع غذایی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو
رستوران بین المللی رز / رستوران بین المللی رز توسط : علیرضا سواری / 1391 2
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #رستوران بین المللی رز #رستوران بین المللی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو و علامت تجاری
شرکت بتن پیدایش / شرکت بتن پیدایش توسط : علیرضا سواری / سال 1390 2
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت بتن پیدایش #بتن#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگوی جدید
شرکت صنعتی کیان ایده / شرکت صنعتی کیان ایده توسط : علیرضا سواری / 1394 1
طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کیان ایده #شرکت صنعتی کیان ایده #ایده کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگوی مزون گلاله
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1382 1
طراحی لوگوی مزون گلاله #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #مزون#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگوی شرکت بهکام توس
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1383 2
طراحی لوگوی شرکت بهکام توس #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #بهکام توس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگوی شرکت خم و برش خراسان
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1382 1
طراحی لوگوی شرکت خم و برش خراسان #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #خم و برش خراسان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگوی لوازم التحریر آفتاب
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1391 1
طراحی لوگوی لوازم التحریر آفتاب #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #لوازم التحریر آفتاب ##کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگو و علامت تجاری
شرکت فرش گستر / شرکت فرش گستر توسط : علیرضا سواری / 1382 1
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت فرش گستر #فرش گستر #فرشکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگو
شرکت بهاران پروتئین / شرکت بهاران پروتئین توسط : علیرضا سواری / سال 1385 43
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت بهاران پروتئین #پروتئین#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوی شمایلی
فناوری اطلاعات دانا سامانه / فناوری اطلاعات دانا سامانه توسط : علیرضا سواری / 1391 1
طراحی لوگوی شمایلی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شمایلی #فناوری اطلاعات دانا سامانه #فناوری #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

در طراحی لوگوی این شرکت سعی شده است از المان هوش مصنوعی یا همان روبات که برگرفته از هوش انسان است استفاده شود. بال روی سر روبات نیز بیانگر سرعت حرکت و پیشرفت در حوزه فناوری است.

طراحی علامت تجاری
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / محصولات آرایشی بهداشتی فوفل توسط : علیرضا سواری / سال 1385 65
طراحی علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

ایده اولیه طراحی لوگوی فوفل با الهام از شکل مثلثی سپر دفاعی بود البته این بار در برابر میکروب ها و باکتری ها !

طراحی لوگو
فرش اخوان مشهد / فرش اخوان مشهد توسط : علیرضا سواری / آبان ماه 1394 2
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فرش اخوان مشهد #فرش اخوان #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

برای طراحی این لوگو از نقش فرش های بافت شهرستان فردوس واقع در استان خراسان استفاده شد.

تاریخچه لوگو
گروه صنعتی مبل ترنج / گروه صنعتی مبل ترنج توسط : علیرضا سواری / سال 1386 55
تاریخچه لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #مبل ترنج #مبل #لوگو مبل ترنج #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازنگری و اصلاح لوگو
شرکت پارت سازی مشهد / شرکت پارت سازی مشهد توسط : علیرضا سواری / سال 1379 108
بازنگری و اصلاح لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #چاپ #پارت سازی مشهد #مشهد کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

بازسازی و طراحی مجدد لوگو
آب معدنی سقا کوهستان / آب معدنی سقا کوهستان توسط : علیرضا سواری / 1395/08/10 104
بازسازی و طراحی مجدد لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #آب معدنی سقا #آب معدنی #آب معدنی سقا کوهستان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

با نگاهی دقیق درخواهید یافت که سعی شده است ضمن خلوت کردن لوگو، فرم تیز آن هم کاملا از بین برود و لطافت و نرمی آب را به طرح بازگرداند. مضاف بر اینکه تعلیق و سردرگرمی لوگو با قاب بیضی برطرف گردید. کلمه کوهستان که پیشوند نام سقا و از الزامات لوگو بود نیز در قالب تصویری از کوه به طرح اضافه شد.

طراحی لوگو
ماشین ابزار موحـد / ماشین ابزار موحـد توسط : علیرضا سواری / آبان 1395 1
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #ماشین ابزار موحد #ماشین ابزار #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو و علامت تجاری
فولاد فرسام پارس / فولاد فرسام پارس توسط : علیرضا سواری / 1394 307
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فولاد فرسام پارس #فولاد #پارس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

معما چون حل گشت آسان شود!

طراحی لوگو
شرکت ابریشم طوس / شرکت ابریشم طوس توسط : علیرضا سواری / 36
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #شرکت ابریشم طوس #ابریشم # ابریشم طوس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو
نت مارکت / نت مارکت توسط : علیرضا سواری / شهریور 1396 1
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #نت مارکت #نت #مارکت#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو و علامت تجاری
کارماتک / کارماتک توسط : علیرضا سواری / مرداد 1396 1
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #کارماتک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

حروف کا به فارسی و K به انگلیسی هر دو در لوگو دیده میشود.