طراحی لوگو
شرکت پارس پیمان ماشین / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1391 58
طراحی ست اداری
شرکت پارس پیمان ماشین / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / 1393 65