طراحی اولیه لوگو
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1383 4
طراحی اولیه لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

اساس اتود دستی و ساخت حرف کاف فارسی با الگو برداری از برگ بوده و سعی شده است لوگو ارتباط شرکت با مواد غذایی، لبنی، خشکبار و ... را بخوبی تبیین نماید.

رنگ آمیزی و طراحی لوگو به زبانهای مختلف
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1383 2
رنگ آمیزی و طراحی لوگو به زبانهای مختلف #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

از برگ برای ساخت لوگوی لاتین و روسی نیز الگوبرداری شده و گمان می رود بخت با طراح بسیار یار بوده است. خوشبختانه لوگو به شکلی متولد شد که براحتی با هر رنگی هماهنگ می شود و با گذشت زمان ماهیت خود را از دست نمی دهد.

بازنگری و ساده سازی لوگو
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1393 3
بازنگری و ساده سازی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #ساده سازی #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

با گذشت یک دهه لوگو را مورد بازنگری قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کلمه آفرین و نوار باریک دور لوگو را حذف کنیم . شاید نفسی تازه کند!

طرح ظروف ماست تازه پاستوریزه
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1383 3
طراحی بسته بندی شیر تتراپک
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1383 51
طراحی بسته بندی شیر تتراپک #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #شیر #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوتایپ " شیر " اصلی ترین موضوع طراحی این سفارش بود. به طوری که استفاده از قلم های فارسی مرسوم هرگز نمی توانست مشتری را متقاعد کند.

طرح لیبل دوغ تازه 250 سی سی
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1383 2
طرح لیبل دوغ تازه 250 سی سی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #دوغ #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

امکان استفاده از لوگوی قرمز بر روی لیبل دوغ، قدرت واقعی آن را برای هماهنگی با همه رنگ ها نشان می دهد.

طراحی لیبل دوغ 1/5 لیتری
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1383 2
طراحی لیبل پنیر خامه ای 100 گرمی
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1383 2
طراحی جعبه خرما
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1384 5
طراحی جعبه خرما #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #خرما #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

این طرح با درنظر گرفتن سلیقه مشتریان روسی و صادرات محصول به روسیه اجرا و مورد استقبال قرار گرفت.

طراحی جعبه مادر خرما
شرکت صنایع غذایی بهکام / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1392 4