بازسازی و طراحی مجدد لوگو
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1395/08/10 104
بازسازی و طراحی مجدد لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #آب معدنی سقا #آب معدنی #آب معدنی سقا کوهستان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

با نگاهی دقیق درخواهید یافت که سعی شده است ضمن خلوت کردن لوگو، فرم تیز آن هم کاملا از بین برود و لطافت و نرمی آب را به طرح بازگرداند. مضاف بر اینکه تعلیق و سردرگرمی لوگو با قاب بیضی برطرف گردید. کلمه کوهستان که پیشوند نام سقا و از الزامات لوگو بود نیز در قالب تصویری از کوه به طرح اضافه شد.

عکاسی و طراحی پوستر تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1395 1
عکاسی و طراحی پوستر تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / شهریور 1394 1
عکاسی و طراحی پوستر تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / شهریور 1394 1
عکاسی و طراحی پوستر تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / شهریور 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اسفند ماه 1394 1
طراحی وب سایت
آب معدنی سقا کوهستان / طراحی و برنامه نویسی وب سایت توسط : گروه IT کانون برنا / مهر 1394 1
طراحی وب سایت #طراحی وب سایت های فروشگاهی #طراحی سایت #وب سایت #سایت #دات کام # دات آی آر #دامنه #پشتیبانی وب سایت #طراحی #طراحی وب سایت #طراحی گرافیک آب معدنی سقا کوهستان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

وب سایت فروشگاهی شرکت آب معدنی سقا کوهستان دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای مهرماه سال 1394 توسط تیم برنامه نویسی و طراحی کانون برنا راه اندازی گردید. با کلیک بر روی تصویر فوق می توانید وارد وب سایت شرکت آب معدنی سقا شوید.