بازسازی و طراحی لوگوی جدید
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1393 1
طراحی جعبه بسته بندی پولی هرزگرد پژو 206
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی لیبل محصول، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393 3
طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد پژو 206
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی لیبل محصول، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393 2
طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد و بلبرینگ چرخ خودرو
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی لیبل محصول، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393 1