طراحی لوگوی جدید
شرکت صنعتی کیان ایده / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1394 1
عکاسی صنعتی و طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت صنعتی کیان ایده / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1387 1